Biojäätmete käitlussüsteemi väljatöötamine Keila linnale

Keila linn ja OÜ NutriLoop alustavad projekti, mille pikaajalisem eesmärk on luua innovaatiline ja keskkonnasõbralik mudel biojäätmete väärindamiseks.

Biojäätmed on tegelikult kogu jäätmekäitluse võti – kui suudame selle materjali edukalt ringlusse võtta, siis on ka muu materjaliga palju lihtsam. Sellest aga olulisemgi on vaadata biojäätmeid kui osa loodusest – toitainete ringlusest, süsinikuringest ja toidusüsteemist. Tänaseks laialdaselt levinud intensiivpõllumajandusega kaasneb muldade vaesumine- võtame mullast toitaineid välja, kuid ei pane neid jätkusuutlikul viisil tagasi, lisades sinna sünteetilisi väetisi looduslike asemel. Selle tagajärjel on toidus kordades vähem toitaineid kui 50 aastat tagasi. Kui luua biojäätmetele kogukondlik lahendus, kus toitained ringlevad uue toidu kasvatamise eesmärgil, siis saab orgaaniline ressurss hoopis teise tähenduse.

NutriLoopi hinnangul ainuke võimalus selleks on luua lahendus biojäätmetele, mille abil saab nendes olevat ressurssi kasutada toidu kasvatamiseks. Just sellist keskkonda me plaanime koos Keila linnaga luua ning selleks oleme alustanud KIK projektiga, mille raames kaardistame hetkeolukorda ja selgitame välja milliste reaalsete tegevuste ning väärindamislahendustega edasi liikuda. Plaan on luua arenguvõimeline lahendus, mis loob väärtust kogukonnale pika ajal jooksul. Sellisel lahendusel on ka suur globaalne potentsiaal ja selline näidisprojekt annab võimaluse jõuda ka teistesse riikidesse.

Eesmärk on tagada keskkonnasõbralik ja jätkusuutlik kogumine, käitlus kui ka lõpp toodete kasutus. Selle tulemusel saab iga Keila elanik saab olla kindel, et tema poolt liigiti kogutud biojäätmed saavad väärtuslikeks toodeteks, mida kasutavad lähipiirkonna põllumehed eelistatult mahedalt või taastavalt. Neid tooteid saab ka iga linna elanik kasutada oma koduaias ja lillepottides.

Praeguse projekti raames ootame elanikelt koostööd, et saaksime koguda mõtteid ja ettepanekuid, et selline uuendusmeelne mudel vastaks ootustele.

I etapp on uuringu läbiviimine koostöös Emoriga, sellega alustame lähikuudel.

Jälgige uudiseid!