Jäätmejaamast

Keila jäätmejaam asub Keila linnas Uus-Paldiski tee 6 kinnistul Keila reoveepuhastusjaama kõrval.

Jäätmejaam valmis perioodil 2017-2020

  • I etapis valmis asfaltkattega plats koos vajalike trassidega, paigaldati välisvalgustus, veevarustus ja kanalisatsioon.
  • II etapis rajati juurdepääsutee, piirdeaed, väike kontor, varjualune ohtlike jäätmete konteineritele ja oksapurustile. Lisaks soetati vajalikud konteinerid liigiti kogutud jäätmetele.

Territooriumil on paigaldatud prügipress paberi ja papi kokkupressimiseks, soetatud oksapurusti võimaldab elanikelt vastu võetud oksad purustada ning suunata tagasi ringlusesse.

Jäätmejaama rajamise eesmärgiks on pakkuda elanikele sorteeritud jäätmete äraandmise võimalust, suurendada jäätmete taaskasutust ning edendada keskkonnanõuetekohast jäätmekäitlust.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Keila Linnavalitsus