Keila Jäätmejaam

Keila jäätmejaam asub Keila linnas Uus- Paldiski tee 6 kinnistul Keila reoveepuhastusjaama kõrval.

Jäätmejaama rajamise eesmärgiks on pakkuda elanikele sorteeritud jäätmete äraandmise võimalust, suurendada jäätmete taaskasutust ning edendada keskkonnanõuetekohast jäätmekäitlust.